Změnu hesla je nutné provést v Univerzitním informačním systému, změna se následně promítne i do systému e-senior.