Jaké kurzy a cykly mohu v rámci VU3V studovat?

Všechny kurzy spadají do jednoho cyklu nazvaného Svět okolo nás. Nabídku kurzů naleznete na portále www.vu3v.sk v sekci Přehled virtuálních kurzů.

Pozor, kurzy pro příslušný semestr vybírá každé konzultační středisko samo, mohou být max. 2 na semestr. Posluchači pak mohou v konzultačním středisku studovat jeden nebo oba vybrané kurzy.

Několik kurzů z nabídky bylo uvolněno aktivním posluchačům zdarma k individuálnímu studiu – informace jsou uvedeny vždy u příslušného kurzu v sekci Přehled virtuálních kurzů.

Last modified: Thursday, 14 January 2021, 5:38 PM