Když nesplním studijní podmínky kurzu, je mi studium ukončeno?

Ne, nesplnění studijních podmínek nemá žádný vliv na další studium. Studovat lze dále, posluchač jen neobdrží za nesplněný kurz Pamětní list.

Last modified: Thursday, 14 January 2021, 5:36 PM